Altid personlig og direkte
behandling - Uanset opgaven

Brandslund Advokatfirma rådgiver både private og erhvervsdrivende, lejere og udlejere, sælgere og købere, arbejdsgivere og lønmodtagere

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Advokat Thomas Brandslund

Cand.jur (LL.M)

Hos Brandslund Advokatfirma rådgiver vi mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt privatpersoner i hele Danmark særligt i forebyggelse og løsning af tvister. Det sker bl.a. ved at vurdere virksomhedens risici og foretage justeringer til forebyggelse af tvister.

Er tvisten opstået forsøges den løst ved såvel uformelle møder med mindelige løsninger samt i formelle fora som f.eks. retsmægling og også i såvel Byretterne, Landsretterne og Sø- og Handelsretten.

Certificeringer

Advokat (L)
Medlem af Advokatsamfundet
Ansvarsforsikring
Cand.jur
Møderet for Landsret

Kontaktinfo

M: +45 35 27 62 64
thb@brandslundlaw.dk

Specialeområder

Hos Brandslund Advokatfirma beskæftiger vi os med en række fagområder som vi har specialiseret os i.

Erhvervs- og selskabsret

Rådgivning om generel erhvervsret, virksomhedsformer, ejeraftale, kontrakter og samhandelsforhold, sparring mv.

Arbejds og ansættelsesret

Rådgivning før, under og efter ansættelsesforhold. F.eks. ansættelseskontrakter, konkurrence- og kundeklausuler, advarsel, bortvisning, opsigelse, fratrædelsesaftale mv.

Inkasso

Har du penge til gode? Spørg til fremgangsmåde og økonomi, så finder vi den bedste løsning for dig og din virksomhed.

Lejeret

Er I blevet uenige om lejemålet? Det kan være husleje, betaling, depositum, støj, vedligeholdelse.

Fejl og mangler

Uanset om du har købt en brugt eller ny vare og uanset om du har købt varen af en privat eller en forretningsdrivende, kan der være god grund til at undersøge, om du skal gøre mere ved det.

Privatret

Brandslund Advokatfirma rådgiver om og udarbejder testamenter og ægtepagter. Du er velkommen til at ringe, så du kan få svar på, om du har behov for et testamente eller en ægtepagt.

Retssager

Brandslund Advokatfirma har betydelig erfaring med retssager og kan hjælpe dig hvis du er blevet stævnet

Mortifikation

Er pantebrevet blevet væk og skal dit hus sælges, kan Brandslund Advokatfirma assistere med mortifikation af pantebreve for en fast pris.

Tilfredse klienter

Vi gør altid vores arbejde yderst grundigt og for at leve op til klientens forventninger. Se nedenfor et udpluk af tilfredse kunder.

"Effektiv, venlig og kompetent"

Følte mig godt behandlet og godt vejledt i mine muligheder. Der var hurtig respons på indledende spørgsmål og ligeledes på det efterfølgende udkast.

-Charlotte Tuxen

"God og effektiv behandling"

Kontaktede advokaten, vi snakkede om hvad jeg havde brug. Sendte mig et tilbud jeg var yderst tilfreds med.

- Inge Bøllund

"Behagelig og troværdig oplevelse"

Hurtig tilbagemelding, super behagelig mand, god stemning. Vi valgte Thomas, selv om han var 400 kr dyrere end den billigste. Han virkede bare så behagelig og troværdig, og så igen han ringede tilbage så hurtigt.

- Louise Leerbæk

"En utrolig dejlig oplevelse"

Vi har intet negativt kun meget positivt. Vi havde en virkelig dejlig oplevelse med at møde Thomas.

- Lise Knudsen

"Jeg er blevet stævnet!"

Har du modtaget en stævning, kan du kontakte mig, så vi i fællesskab kan undersøge, hvad kravet omhandler og hvad vi skal gøre. Det er rart at have en professionel person til at assistere sig, når man kommer i situationer, som man ikke er vant til. Man skal have en person, der ikke er følelsesmæssigt involveret - en person, der handler professionelt.

Brandslund Advokatfirma kan kontaktes og kan svare udenfor normal åbningstid, herudover i weekenden. Det første møde er altid gratis.

Undermødet vil jeg også undersøge dine muligheder for at få økonomisk hjælp til at fortsætte sagen.

Bliv kontaktet

Retshjælpforsikring

Retshjælpsforsikring er oftest en del af dine almindelige private forsikringer og dækker omkostningerne i forbindelse med visse retssager der udspringer af forhold vedr. den forsikrede genstand.

At få retshjælpsdækning til en retssag betyder, at alle sagens omkostninger betales af forsikringsselskabet og at du alene skal betale en selvrisiko på mindst kr. 2.500,- eller 10 % af sagens omkostninger.

Hvis du opfylder betingelserne for fri proces, skal du ikke betale selvrisiko.

Jeg søger om retshjælpsdækning eller fri proces for dig og har hele dialogen med dit forsikringsselskab både før, under og efter sagen. Erhvervsdrivende kan have retshjælpsdækning, men dette skal ofte aftales specifikt med forsikringsselskabet.

Der er visse typer sager, som forsikringsselskabet ikke dækker i retshjælpsforsikringen, hvilket betyder, at du selv skal betale omkostningen, med mindre du kan få fri proces.

Sagstyper, som ikke er dækket af retshjælpsforsikringen er f.eks.:

  • Sager, der udspringer af din erhvervsvirksomhed.
  • Tvister om skatte- og afgiftsspørgsmål med myndigheder og andre tvister med offentlige myndigheder, hvis den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole.
  • Ægteskabssager, herunder sager om forældremyndighed og samværsret, med mindre du har fået helt eller delvist medhold i byretten, så dækker retshjælpsforsikringen dog omkostningerne ved sagens behandling i Landsretten eller i Højesteret.
  • Bodelingssager i anledning af separation eller skilsmisse eller sager om opløsning af papirløst samliv.
  • Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv.
  • Private injuriesager. Men hvis du får fuldt medhold i alle påstande, så vil retshjælpsforsikringen dække.
  • Straffesager, bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der bliver afgjort i forbindelse med straffesagen.
  • Inkassosager mod dig, når der ikke er tvivl om fordringens rigtighed og størrelse.

Hvis tvisten kan behandles af et klagenævn foringen, så skal tvisten først behandles af klagenævnet, før tvisten kan behandles af Retten og før retshjælpsdækning kan søges.

Retshjælpsforsikringen dækker ikke omkostningerne ved klagenævnets behandling af tvisten.

Inden din sag påbegyndes, undersøger jeg om din sag kan blive dækket af dit forsikringsselskab eller om du kan få fri proces.

Book et uforplitgende møde!

Er du interesseret i at få rådgivning til en sag eller høre mere om hvordan vi hos Brandslund Advokatfirma kan hjælpe dig, så udfyld formularen nedenfor - så kontakter vi dig snarest.

Tak, din besked afsendt. Hav en fortsat rigtig god dag!
Ups, der gik noget galt. Prøv igen om et par minutter!