Retshjælpsforsikring er oftest en del af dine almindelige private forsikringer og dækker omkostningerne i forbindelse med visse retssager der udspringer af forhold vedr. den forsikrede genstand.

At få retshjælpsdækning til en retssag betyder, at alle sagens omkostninger betales af forsikringsselskabet og at du alene skal betale en selvrisiko på mindst kr. 2.500,- eller 10 % af sagens omkostninger.

Hvis du opfylder betingelserne for fri proces, skal du ikke betale selvrisiko.

Jeg søger om retshjælpsdækning eller fri proces for dig og har hele dialogen med dit forsikringsselskab både før, under og efter sagen.

 

Erhvervsdrivende kan have retshjælpsdækning, men dette skal ofte aftales specifikt med forsikringsselskabet.

 

Der er visse typer sager, som forsikringsselskabet ikke dækker i retshjælpsforsikringen, hvilket betyder, at du selv skal betale omkostningen, med mindre du kan få fri proces.

Sagstyper, som ikke er dækket af retshjælpsforsikringen er f.eks.:

  • Sager, der udspringer af din erhvervsvirksomhed.
  • Tvister om skatte- og afgiftsspørgsmål med myndigheder og andre tvister med offentlige myndigheder, hvis den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole.
  • Ægteskabssager, herunder sager om forældremyndighed og samværsret, med mindre du har fået helt eller delvist medhold i byretten, så dækker retshjælpsforsikringen dog omkostningerne ved sagens behandling i Landsretten eller i Højesteret.
  • Bodelingssager i anledning af separation eller skilsmisse eller sager om opløsning af papirløst samliv.
  • Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv.
  • Private injuriesager. Men hvis du får fuldt medhold i alle påstande, så vil retshjælpsforsikringen dække.
  • Straffesager, bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der bliver afgjort i forbindelse med straffesagen.
  • Inkassosager mod dig, når der ikke er tvivl om fordringens rigtighed og størrelse.

 

Hvis tvisten kan behandles af et klagenævn foringen, så skal tvisten først behandles af klagenævnet, før tvisten kan behandles af Retten og før retshjælpsdækning kan søges.

Retshjælpsforsikringen dækker ikke omkostningerne ved klagenævnets behandling af tvisten.

 

Inden din sag påbegyndes, undersøger jeg om din sag kan blive dækket af dit forsikringsselskab eller om du kan få fri proces.

 

Brandslund Advokatfirma - Nørregade 45, 2. sal, 1165 København K - tlf. 35 27 62 64
Joomla Site Templates